hoachatbiochem
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Glutaraldehyde thường bị nhầm lẫn với formaldehyde (formol) vì chúng có chung gốc dehyde (-CHO). Đặc tính của chúng rất khác nhau, glutaraldehyde không chứa formaldehyde cũng như không phóng thích ra formaldehyde trong quá trình lưu trữ lâu dài.
    Sh0e9pW.jpeg
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top