TTXVN Online Đối tác quốc tế quan tâm tới các sản phẩm của Việt Nam trong lĩnh vực AI

  • Thread starter VNA RSS - Khoa học - Công nghệ
  • Start date
VNA RSS - Khoa học - Công nghệ
V

VNA RSS - Khoa học - Công nghệ

Guest

Dự Asia Tech X Singapore 2024, các doanh nghiệp Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đem đến thị trường quốc tế những sản phẩm công nghệ ưu tú, nổi bật là các giải pháp thông minh, Trí tuệ Nhân tạo...

Xem tiếp...
 
Top