TTXVN Online Malaysia và Việt Nam quan tâm mở rộng đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược

  • Thread starter VNA RSS - Kinh tế
  • Start date
VNA RSS - Kinh tế
V

VNA RSS - Kinh tế

Guest

Cả Malaysia và Việt Nam đều quan tâm đến việc mở rộng đầu tư và quan hệ thương mại song phương trong các lĩnh vực chiến lược này để thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và phát triển.

Xem tiếp...
 
Top