TTXVN Online Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 6

  • Thread starter VNA RSS - Kinh tế
  • Start date
VNA RSS - Kinh tế
V

VNA RSS - Kinh tế

Guest

Trong tháng 6/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến kinh doanh vận tải; quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...

Xem tiếp...
 
Top