TTXVN Online Tình hình kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm

  • Thread starter VNA RSS - Kinh tế
  • Start date
VNA RSS - Kinh tế
V

VNA RSS - Kinh tế

Guest

Trong 5 tháng đầu năm 2024, CPI bình quân tăng 4,03%; đầu tư nước ngoài tăng 2%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 9,1%; khách quốc tế đến Việt Nam tăng 64,9%...

Xem tiếp...
 
Top